Bestyrelsesmøder

Referater fra vores bestyrelsesmøder

Vi er bleven gjort opmærksomme på, at vi har formuleret os på en uheldig måde i referatet, der kan opfattes forkert. Det ønsker vi ikke. Vi undskylder den dårlige formulering, og linker i stedet for til et beslutningsresume fra mødet.
Samtidig beder vi de medlemmer som nåede at læse referatet – have forståelse for at vi har udskiftet referatet med et beslutningsresume.

Beslutninger fra bestyrelsesmøde – 16.01.2018