Medlemskab
Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, som laver eller har interesse for glasperler.

Kontingent
Kontingentet er 200 kr. årligt.
Ved ind- og udmeldelse betales fuldt kontingent for det regnskabsår, hvor indmeldelse finder sted.

Hvordan bliver jeg medlem
Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, som laver eller har interesse for glasperler.

Du kan tilmelde dig foreningen Danske Glasperler ved at henvende dig til kassereren
Birthe Sørensen, Tlf. 2230 7010, E-mail: info@ancilla.dk
Reg.Nr. 3724 - Kontonummer 3724293050
SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK4430003724293050
Når du er tilmeldt får du via mail tilsendt foreningens vedtægter


Medlemsfordele
Som medlem af foreningen Danske Glasperler får du følgende fordele:

  • Deltagelses i glasperletræf (lørdagen er kun for medlemmer af foreningen)
  • Stadepris, bord 80 x 120 cm, på træffet er gratis. For ikke-medlemmer er prisen 350 kr. for ét bord.
  • Meddelelser en uge før ikke-medlemmer
  • Links til medlemmers private hjemmeside
  • 5 stk. af årets postkort udleveres på træffet. (eftersendes ikke)
  • Bustur til Wertheim er 200 kr. billigere end ikke-medlemmer

 

Home