Dansk glasperletræf

Der er mulighed for at mødes med andre medlemmer af foreningen til det årlige træf.

Til træffet er der mulighed for at udveksle erfaringer med andre medlemmer. Vi har lavet demoer af forskellige teknikker og på den måde lært nye ting enten af vore egne medlemmer eller vi har haft gæster til at give inspiration udefra.

Ligeledes er der mulighed for socialt samvær og der kan skabes kontakter til glasperlemagere rundt omkring i landet.