Medlemsskab

Medlemsskab

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, som laver eller har interesse for glasperler.

Kontigent

Kontingentet er 250 kr. årligt.
Ved ind- og udmeldelse betales fuldt kontingent for det regnskabsår, hvor indmeldelse finder sted.

Sådan bliver du medlem

Du kan tilmelde dig foreningen Danske Glasperler ved at henvende dig til kassereren
Helle Fredberg Nielsen, Tlf. 2681 5126,
mail: Helle@fredberg-nielsen.dk
Reg.Nr. 3724 – Kontonummer 3724293050
SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK4430003724293050
Når du er tilmeldt får du via mail tilsendt foreningens vedtægter

Medlemsfordele
  • Deltagelses i glasperletræf (lørdagen er kun for medlemmer af foreningen)
  • Stadepris, bord 80 x 120 cm, på træffet er gratis. For ikke-medlemmer er prisen 350 kr. for ét bord.
  • Links til medlemmers private hjemmeside